Dr. Walther Ploos van Amstel

Lector Citylogistiek Hogeschool van Amsterdam

Walther Ploos van Amstel is sinds 2014 lector Citylogistiek aan Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij richt zich op logistiek procesinnovaties, samenwerking in logistieke ketens en netwerken, servicelogistiek, duurzame logistiek, ketenregie en zero emissie stadslogistiek. Verder neemt hij onder andere deel aan het JPI Urban CIVIC project over bouwlogisitiek in Europese steden (Amsterdam, Brussel, Stockholm, Gothenburg en Wenen). Daarnaast is hij namens de HvA projectleider in het Dinalog TKI project 4 control tower toepassingen in bouwlogistiek. Ploos van Amstel is lid van de stuurgroep van de Green Deal Logistiek in de Bouw en de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek.

Dr. ir. Ruben Vrijhoef

Lector Building Future Cities Hogeschool Utrecht | Onderzoek Bouwprocesinnocvatie TU Delft

Dr. ir. Ruben Vrijhoef is onderzoeker aan de TU Delft op het gebied van bouwprocesinnovaties, ketensamenwerking en bouwlogistiek. Hij is tevens lector Building Future Cities bij Hogeschool Utrecht, gericht op vernieuwing en verduurzaming van stedelijk bouwen, niet in de laatste plaats op het gebied van duurzame stedelijke bouwlogisitiek. In Utrecht heeft hij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en impactmeting van twee bouwhubs voor bouwprojecten in het centrumgebied. In Amsterdam is hij betrokken bij een innovatieprogramma voor stimulering van bouwtransport over water. Recent zijn daar emissieloos transport en materieel bijgekomen voor emissieloos uitvoeren van binnenstedelijke herontwikkelingen en verbetering van luchtkwaliteit. Als ondernemer adviseert hij o.a. (lokale) overheden, (semi) publieke en private opdrachtgevers en uitvoerende partijen op gebied van logistieke verbeteringen, ketensamenwerking en innovatief aanbesteden, voor verbetering van milieuprestaties en procesefficiëntie. 

Arjen de Feijter

Adviseur bouwlogistiek bij Gemeente Amsterdam

Arjen de Feijter is adviseur bouwlogistiek bij Gemeente Amsterdam en weet met zijn ruime ervaring in de bouwlogistiek waar het om draait om succesvol te zijn op dit thema. Als projectmanager in de bouwgroothandel heeft hij het concept Leanworks van Raab Karcher succesvol uitgerold en doorontwikkeld. Bij dit concept worden gebundelde transporten via eigen hubs just-in-time tot op werkplek geleverd. Bij Dura Vermeer heeft hij ruime ervaring opgedaan met (binnenstedelijke) logistieke projecten in zowel de bouw- als infrasector en van tender- tot realisatiefase. Hij heeft een logistieke organisatie neergezet en bouwlogistiek tot een integraal onderdeel van het bouwproces gemaakt. 

Prof. Dr. Jack van der Veen

Hoogleraar op de evofenedex leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit

Jack van der Veen doceert binnen diverse instellingen aan een groot aantal masteropleidingen, executive programma's, seminars en workshops, voornamelijk over Supply Chain Management gerelateerde onderwerpen. Hij heeft vele artikelen gepubliceerd, zowel in internationale research journals als in managementgeoriënteerde bladen. Ook publiceert hij regelmatig blogs & columns over ketensamenwerking, duurzaamheid en (sociale) innovatie op diverse websites. 

* Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.